ورزش چشم

تمرین شماره ۱

دو طرف سر خود را – در قسمت گیجگاه – به آرامی با دو انگشت فشار دهید تا عضلات آن کشیده شوند و در همین حال، مرتبا چشم‌ ها را باز و بسته کنید. این کار را ۵ بار تکرار کنید.

تمرین شماره ۲

در حالی‌که چشم ‌هایتان بسته و آرام است، به صورت قائم بنشینید. همان ‌طور که پلک چشم ‌ها در تمام طول مدت ورزش بسته است، اول به پایین نگاه کرده و بعد تا جایی که ممکن است به بالا نگاه کنید. این حرکت را ۱۰ بار انجام دهید.

تمرین شماره ۳

با چشم ‌های بسته و آرام، راست بنشینید. همان‌طور که چشم ‌ها را در تمام طول تمرین بسته نگه داشته‌ اید، ابروها را تا جایی که می ‌توانید، بالا ببرید و پلک چشم‌ ها را تا حد ممکن به سمت پایین بکشید. در همین حالت بمانید و تا ۵ بشمارید. استراحت کنید و این ورزش را ۵ بار تکرار کنید.

تمرین شماره ۴

با چشم‌ های باز و آرام، به صورت راست بنشینید. پلک بالای چشم‌ ها را تا نیمه ببندید و در همین حال، ابروهایتان را به سمت بالا ببرید. بعد چشم‌ ها را کاملا باز کنید تا سفیدی چشم‌ ها در قسمت بالایی عنبیه دیده شود.

تمرین شماره ۵

مثل سه حرکت قبلی، راست بنشینید و در حالی‌که چشم‌ هایتان باز است، سرتان را صاف نگه دارید. همان‌ طور که سرتان را مستقیم نگه داشته‌اید، اول به بالا و بعد به پایین نگاه کنید. این حرکت را ۱۰بار تکرار کنید. حالا بدن و سرتان را در حالت قبلی حفظ کنید و این بار، به چپ و راست نگاه کنید. این حرکت را نیز ۱۰ بار انجام دهید.

/ 0 نظر / 9 بازدید