جالب

برج دبی : این برج که در حال احداث است بلندترین ساختمان دنیا به شمار میرود در حال حاضر حدود 518 متر ارتفاع دارد. ارتفاع نهایی این ساختمان یک راز است اما پیشتر گفته شده بود که ارتفاع آن به 693 متر خواهد رسید.
در طراحی این آُسمانخراش 160 طبقه در نظر گرفته شده است.


استادیوم جدید ویمبلی لندن : این استادیوم مدرن 90 هزار صندلی دارد که دید تماشاگران در هیچ کدام از آنها تحت هیچ شرایطی مسدود نخواهد بود. این سازه یک کمان با طول 1000 فوت و ارتفاع 436 فوت دارد
که سقف متحرک آن را نگه میدارد.


موزه جدید هنرهای معاصر : این ساختمان در منطقه منهتن نیویورک قرار دارد


محوطه کوگود : این محوطه در موسسه اسمیثسونیان واشنگتن قرار دارد. سقف خمیده ساخته شده از شیشه و فولاد که بر روی استخرهای کم عمق پوشیده شده است مشخصه بارز این سازه مدرن است


روبان قرمز : این سازه در پارک رودخانه تانگهه در چین قرار دارد. روبان قرمز در واقع یک نیمکت فولادی به طول حدود نیم کیلومتر است که در باغ حاشیه رودخانه ساخته شده است.


کریستال : کریستال ورددی ساختمان موزه رویال اونتریوی تورنتو است. ساخت این سازه در این موزه کشمکشهای فراوانی به همراه داشت چون خطوط کشیده و بیقاعده آن منتقدان بسیار زیادی دارد
که ساکنان محلی بزرگترین آنها هستند.
 

/ 0 نظر / 8 بازدید